کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی، اسفند ماه ۱۳۹۴

کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی

پوستر کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی

کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ توسط ،موسسه مديران ايده پرداز پايتخت ويرا برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی