دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کامپیوتر، آذر ماه ۱۴۰۱

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کامپیوتر

Second International Conference on Computer Engineering and Science

پوستر دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کامپیوتر

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کامپیوتر در تاریخ ۲۹ آذر ۱۴۰۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، در شهر نجف آباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کامپیوتر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کامپیوتر