کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کامپیوتر، اسفند ماه ۱۳۹۵

کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کامپیوتر

International Conference on Engineering and Computer Science

پوستر کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کامپیوتر

کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کامپیوتر در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد در شهر نجف آباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کامپیوتر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کامپیوتر