چهارمین کنفرانس بین المللی علوم شناختی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

چهارمین کنفرانس بین المللی علوم شناختی

4th International Conference of Cognitive Science

چهارمین کنفرانس بین المللی علوم شناختی در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط موسسه آموزش عالی علوم شناختی، در شهر تهران برگزار گردید.