چهارمین کنفرانس بین المللی علوم شناختی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

چهارمین کنفرانس بین المللی علوم شناختی

4th International Conference of Cognitive Science

چهارمین کنفرانس بین المللی علوم شناختی در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط ،پژوهشكده علوم شناختي در شهر تهران برگزار گردید.