دومین اولین کنگره سراسری تحول و نوآوری در علوم انسانی، خرداد ماه ۱۳۹۶

دومین اولین کنگره سراسری تحول و نوآوری در علوم انسانی

پوستر دومین اولین کنگره سراسری تحول و نوآوری در علوم انسانی

دومین اولین کنگره سراسری تحول و نوآوری در علوم انسانی در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۶ توسط ،موسسه عالي علوم و فناوري خوارزمي در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین اولین کنگره سراسری تحول و نوآوری در علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین اولین کنگره سراسری تحول و نوآوری در علوم انسانی