دومین همایش مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، بهمن ماه ۱۳۹۴

دومین همایش مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

Second Conference on Computer Engineering and Information Technology

پوستر دومین همایش مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

دومین همایش مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن،دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجن در شهر بروجن برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات