اولین همایش داخلی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، اسفند ماه ۱۳۹۳

اولین همایش داخلی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

First Internal Conference on Computer Engineering and Information Technology

پوستر اولین همایش داخلی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

اولین همایش داخلی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن،دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجن در شهر بروجن برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش داخلی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش داخلی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات