ششمین کنگره بین المللی رنگ و پوشش، آبان ماه ۱۳۹۴

ششمین کنگره بین المللی رنگ و پوشش

6th International Color & Coating Congress

پوستر ششمین کنگره بین المللی رنگ و پوشش

ششمین کنگره بین المللی رنگ و پوشش در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۹۴ توسط پژوهشگاه رنگ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنگره بین المللی رنگ و پوشش مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنگره بین المللی رنگ و پوشش