سومین کنگره بین المللی رنگ و پوشش، آبان ماه ۱۳۸۸

سومین کنگره بین المللی رنگ و پوشش

03rd International Color and Coatings Congress

سومین کنگره بین المللی رنگ و پوشش در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۸۸ توسط پژوهشگاه رنگ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنگره بین المللی رنگ و پوشش مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنگره بین المللی رنگ و پوشش