دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری، شهریور ماه ۱۳۹۶

دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری

پوستر دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری

دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری در تاریخ ۹ شهریور ۱۳۹۶ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس و دانشگاه Kasem Bundit برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری