کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری، مرداد ماه ۱۳۹۵

کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری

International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Landscape

پوستر کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری

کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۹۵ توسط ،دبيرخانه دائمي همايش و دانشگاه استانبول برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری