بیست و دومین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران

بیست و دومین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران

22th Iranian Conference on Biomedical Engineering(ICBME2015)

پوستر بیست و دومین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران

بیست و دومین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران در تاریخ ۴ آذر ۱۳۹۴ تا ۶ آذر ۱۳۹۴ توسط سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و انجمن مهندسی پزشکی ایران در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


بیست و دومین کنفرانس مهندسی‌ زیست پزشکی ایران با هدف گسترش مرزهای دانش و تبادل نظر علمی و کاربردی در زمینه های مختلف مهندسی زیست پزشکی و در راستای تقویت ارتباط بین محققین، دانشجویان و صنعتگران کشور توسط انجمن مهندسی پزشکی و سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران در تاریخ 4 تا 6 آذرماه 1394 برگزار خواهد شد.

 

محورهای کنفرانس:

بیومکانیک

-بیومکانیک ورزش
-بیومکانیک سیالات و جامدات زیستی

بیو الکتریک
-رباتیک
-مدلسازی سامانه های زیستی
-انفورماتیک زیستی و پزشکی از راه دور (تله مدیسن)

توانبخشی و مهندسی بالینی
-مهندسی قلبی و تنفسی
-مهندسی عصب و توانبخشی

بیومواد
-نانو مواد
-مهندسی سلولی و ملکولی
-مهندسی زیست شیمی و بافت

ابزار دقیق پزشکی
-​مهندسی بالینی و اندازه گیری زیستی

پردازش تصاویر پزشکی

پردازش سیگنال های حیاتی

و سایر زمینه های مرتبط