نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

9th Iranian conference on Biomedical Engineering

نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۷۸ تا ۲ اسفند ۱۳۷۸ توسط انجمن مهندسی پزشکی ایران و دانشگاه علم و صنعت ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران