سومین کنفرانس بیوالکترومغناطیس ایران، شهریور ماه ۱۳۹۵

سومین کنفرانس بیوالکترومغناطیس ایران

پوستر سومین کنفرانس بیوالکترومغناطیس ایران

سومین کنفرانس بیوالکترومغناطیس ایران در تاریخ ۳ شهریور ۱۳۹۵ توسط ،دانشگاه خاتم تهران در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.