دومین کنفرانس بین المللی توسعه کسب و کار، آذر ماه ۱۴۰۲

دومین کنفرانس بین المللی توسعه کسب و کار

The second international business development conference

پوستر دومین کنفرانس بین المللی توسعه کسب و کار

دومین کنفرانس بین المللی توسعه کسب و کار در تاریخ ۲۹ آذر ۱۴۰۲ توسط دانشگاه اصفهان، در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی توسعه کسب و کار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی توسعه کسب و کار