سومین کنفرانس ملی اویونیک ایران، خرداد ماه ۱۳۹۶

سومین کنفرانس ملی اویونیک ایران

3rd National Conference on Avionics

پوستر سومین کنفرانس ملی اویونیک ایران

سومین کنفرانس ملی اویونیک ایران در تاریخ ۲ خرداد ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری،دانشگاه علوم و فنون هوائي شهيدستاري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی اویونیک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی اویونیک ایران