دومین کنفرانس ملی اویونیک ایران، بهمن ماه ۱۳۹۳

دومین کنفرانس ملی اویونیک ایران

Second Iranian Conference on Avionics System

پوستر دومین کنفرانس ملی اویونیک ایران

دومین کنفرانس ملی اویونیک ایران در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ توسط دانشگاه صنعتی اصفهان،پژوهشكده اويونيك دانشگاه صنعتي اصفهان و سازمان صنايع هوايي در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی اویونیک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی اویونیک ایران