دومین کنفرانس ملی اویونیک ایران، بهمن ماه 93

دومین کنفرانس ملی اویونیک ایران

Second Iranian Conference on Avionics System

پوستر دومین کنفرانس ملی اویونیک ایران

دومین کنفرانس ملی اویونیک ایران در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ توسط پژوهشکده اویونیک دانشگاه صنعتی اصفهان و سازمان صنایع هوایی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی اویونیک ایران مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:

 • سامانه‌های اویونیک
  • سامانه‌های ناوبری
  •  سامانه‌های مخابراتی
  • سامانه‌های هدایت و کنترل، پرواز خودکار
  •  سامانه‌های نظارت و مراقبت
  • سامانه‌های اندازه‌گیری، پردازش، جمع آوری، نمایش و امنیت اطلاعات
  • سامانه‌های الکتریکی
  • سخت افزارها و نرم افزارهای هوایی و استانداردهای مرتبط
 • تلفیق و یکپارچه‌سازی سامانه‌های اویونیک
  • روش‌ها و استانداردهای تلفیق  و یکپارچه‌سازی
  • مدل‌سازی و اعتبار سنجی تلفیق سامانه‌ها
  • نسل آینده تلفیق و شبکه‌های ارتباطی
 • مدیریت ترافیک هوایی
  • راهکارهای عملیاتی در CNS & GATM
  • ناوبری مبتنی بر عملکرد PBN
  • ایمنی، نظارت و هدایت در سطح فرودگا‌ه‌ها
 • پرواز تجمعی
  • سیستم ها و آرایش بندی خودمختار
  • سامانه های مشارکتی (کنترل، مخابرات ، ناوبری)
  • کنترل پوشش
  • پروازهای دسته جمعی
 • مدیریت دانش و فناوری اویونیک
  • چالش‌ها و گلوگاه‌های اویونیک در ایران
  • فناوری COTS و تجاری سازی در حوزه اویونیک
  • فناوری های نرم و عوامل کلیدی مرتبط با دانش و فناوری در شرکت های دانش بنیان
  • مهندسی سیستم، زیرساخت ها و الزامات، مدل ها و استراتژی
 • شبیه‌سازهای پرواز
  • شبیه سازی سامانه های هوایی
  • مدلسازی ارتباطات بین سامانه های هواگردها
  • شبیه سازهای پروازی کم هزینه


مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی اویونیک ایران