دومین کنگره بین المللی مدیریت بهداشتی و بیماریهای آبزیان، آبان ماه ۱۳۸۹

دومین کنگره بین المللی مدیریت بهداشتی و بیماریهای آبزیان

2nd International Congress on Aquatic Animal Health Management and Diseases

دومین کنگره بین المللی مدیریت بهداشتی و بیماریهای آبزیان در تاریخ ۴ آبان ۱۳۸۹ توسط ،سازمان نظام دامپزشكي ايران در شهر تهران برگزار گردید.