اولین کنگره بین المللی مدیریت بهداشتی و بیماریهای آبزیان، بهمن ماه ۱۳۸۷

اولین کنگره بین المللی مدیریت بهداشتی و بیماریهای آبزیان

1st International Congress on Aquatic Animal Health Management and Diseases

اولین کنگره بین المللی مدیریت بهداشتی و بیماریهای آبزیان در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۸۷ توسط ،سازمان نظام دامپزشكي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی مدیریت بهداشتی و بیماریهای آبزیان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره بین المللی مدیریت بهداشتی و بیماریهای آبزیان