دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم فنی و مهندسی، خرداد ماه ۱۴۰۱

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم فنی و مهندسی

The Second International Conference on Modern Research in Technical and Engineering Sciences

پوستر دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم فنی و مهندسی

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم فنی و مهندسی در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ توسط ،دانشگاه علمی کاربردی شهرداری اردبیل - دانشگاه علمی کاربردی پارس آبادجهاد دانشگاهی پارس آبادموسسه زیست رهپویان ایده پرداز آرتا موسسه صنعت برق اردبیل در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم فنی و مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم فنی و مهندسی