سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی، خرداد ماه ۱۳۹۵

سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی

پوستر سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی

سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۵ توسط ،موسسه مديران ايده پرداز پايتخت ويرا برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی