دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی، اسفند ماه ۱۳۹۴

دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی

پوستر دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی

دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۴ توسط ،موسسه مديران ايده پرداز پايتخت ويرا برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی