سومین همایش ملی علوم زیستی، اسفند ماه ۱۳۹۷

سومین همایش ملی علوم زیستی

Third National Conference on Life Sciences

پوستر سومین همایش ملی علوم زیستی

سومین همایش ملی علوم زیستی در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان،دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان در شهر دامغان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی علوم زیستی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی علوم زیستی