اولین همایش ملی علوم زیستی، اسفند ماه ۱۳۹۰

اولین همایش ملی علوم زیستی

The first national conference on life sciences

پوستر اولین همایش ملی علوم زیستی

اولین همایش ملی علوم زیستی در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان،دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان در شهر فلاورجان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی علوم زیستی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی علوم زیستی