دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین، آبان ماه 95

دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین

پوستر دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین

دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین در تاریخ ۵ آبان ۱۳۹۵ توسط دانشگاه صنعتی اصفهان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین مراجعه فرمایید.


به دنبال تأسیس دفتر انجمن جهانی اکولوژی سیمای سرزمین در ایران (IALE-Iran) در بهار 1391، به همت سرکارخانم دکتر سیما فاخران و جمعی دیگر از اساتید دانشگاه صنعتی اصفهان، اولین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین همراه با نشست سالیانه انجمن، در8 و9 آبان ماه 1392 در ایران برگزار شد. دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین در 5و6 آبان ماه 1395 در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار خواهد شد. هدف از برگزاری این کنفرانس معرفی و توسعه‌ ی روش‌ ها و دستاوردهای جدید در علم اکولوژی سیمای سرزمین و ایجاد فرصتی مناسب جهت تبادل نظر میان پژوهشگران، متخصصین، دانشجویان و فعالان در عرصه‌ ی منابع طبیعی با رویکرد سیمای سرزمین و درکنار آن معرفی فعالیت‌های انجمن، جذب اعضای فعال از میان اساتید، دانشجویان و دیگر علاقه مندان از سراسر کشور بوده‌است.

 

محورهای کنفرانس:

- تنوع زیستی و حفاظت در مقیاس سیمای سرزمین (ژنتیک، طرح ریزی حفاظت، گونه های غیربومی و ...)
- تغییرکاربری اراضی، ارزیابی و مدیریت سیمای سرزمین
- اقتصاد، سیاستگذاری، مسائل اجتماعی، حقوق، مشارکت های مردمی در مدیریت پایدار سیمای سرزمین
- تغییرات اقلیمی و نقش آن بر ساختار و عملکرد اکوسیستم ها
- طراحی محیط زیست و بهسازی منظر و فضای سبز متناسب با تغییرات اقلیمی
-مدیریت و پایش آلودگی های زیست محیطی در مقیاس سیمای سرزمین
-مدیریت اکوسیستم‌های نیمه طبیعی وشهری با تأکید بر اصول اکولوژی سیمای سرزمین
-کاربردفنون سنجش از دور و GIS در مدیریت و پایش سیمای سرزمین
-آنالیزهای مکانی پراکنش موجودات در محیط زیست 
-مطالعات مربوط به سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در مدیریت منابع طبیعی 
-مطالعات مربوط به پایداری سواحل و دریاهامقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین