نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین، آبان ماه 92

نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین

The 1st International Conference of IALE iran

پوستر نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین

نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین در تاریخ ۸ آبان ۱۳۹۲ توسط دانشگاه صنعتی اصفهان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین مراجعه فرمایید.


اهداف کنفرانس:

- گسترش و ترویج دانش اکولوژی سیمای سرزمین در ایران
- معرفی و توسعه ی روش ها و دستاوردهای جدید در علم اکولوژی سیمای سرزمین
- ایجاد فرصتی مناسب جهت تبادل نظر میان پژوهشگران، متخصصین، دانشجویان و فعالان در عرصه ی منابع طبیعی با رویکرد سیمای سرزمین

 

محورهای کنفرانس:

- تنوع زیستی و حفاظت در مقیاس سیمای سرزمین (ژنتیک، طرح ریزی حفاظت، گونه های غیربومی و ...)
- تغییرکاربری اراضی، ارزیابی و مدیریت سیمای سرزمین
-اقتصاد، سیاستگذاری، مسائل اجتماعی، حقوق، مشارکت های مردمی در مدیریت پایدار سیمای سرزمین
- تغییرات اقلیمی و نقش آن بر ساختار و عملکرد اکوسیستم ها
- فرهنگ سازی و حفاظت از چشم اندازهای طبیعی
- طراحی محیط زیست و بهسازی منظر و فضای سبز متناسب با تغییرات اقلیمی
- مدیریت و پایش آلودگی های زیست محیطی در مقیاس سیمای سرزمین


مطالعات مربوط به پژوهش های انجام شده در اکوسیستم های مختلف طبیعی، نیمه طبیعی و شهری، شامل اکوسیستم های آبی (سواحل، دریا ها، تالاب ها، دریاچه های مصنوعی و...) و خشکی (مراتع، جنگل ها و...) پذیرفته می شود.مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین