نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین، آبان ماه ۱۳۹۲

نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین

The 1st International Conference of IALE iran

پوستر نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین

نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین در تاریخ ۸ آبان ۱۳۹۲ توسط دانشگاه صنعتی اصفهان،دانشگاه صنعتي اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین