دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی

2nd International Congress of Applied Geology

پوستر دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی

دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد،گروه زمين شناسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی