اولین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۸۹

اولین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی ایران

1st International Applied Geological Congress

اولین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی ایران در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۳۸۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد،دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.