چهارمین کنگره بین المللی سالیانه پوست رازی، آبان ماه 97

چهارمین کنگره بین المللی سالیانه پوست رازی

4th Annual International Congress of Razi Skin

پوستر چهارمین کنگره بین المللی سالیانه پوست رازی

چهارمین کنگره بین المللی سالیانه پوست رازی در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۷ توسط مرکز تحقیقات بیماری های خودایمنی و تاولی گروه پوست دانشگاه علوم پزشکی تهران و بیمارستان رازی در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای کنگره:

- جراحی پوست

- لیزر

- تازه های درماتولوژی

- درماتولوژی

- آناتومی صورت(سر و گردن)