سومین کنگره بین المللی سالیانه پوست رازی

سومین کنگره بین المللی سالیانه پوست رازی

3rd International Annual Congress of Razi Skin

پوستر سومین کنگره بین المللی سالیانه پوست رازی

سومین کنگره بین المللی سالیانه پوست رازی در تاریخ ۱ آذر ۱۳۹۶ تا ۳ آذر ۱۳۹۶ توسط گروه پوست دانشگاه علوم پزشکی تهران در شهر تهران برگزار گردید.با عنایت به تجربه موفق و استقبال فراوان از کنگرهای پیشین این کنگره نیز بر روی 3 محور اصلی تمرکز دارد:
1-    سخنرانی های ارائه شده بر پایه یافته های پژوهشی توسط متخصصان برتر داخلی و خارجی .
2-    برگزاری کارگاههای متنوع
3-    برگزاری همایش دستیاری با هدف حمایت از جامعه جوان درماتولوژی
 

اهداف همایش

 تبادل نظر میان متخصصین پوست و انتقال تازه های علمی میان همکاران

ارتقای سطح دانش شرکت کنندگان

فراهم کردن زمینه ارتباط متخصصین داخل و خارج از کشور

برگزاری کارگاههای آموزشی در خصوص جراحی پوست ، لیزر و فیلرها (تزریق چربی)

آموزش درماتوپاتولوژی