سومین کنگره بین المللی سالیانه پوست رازی، آذر ماه ۱۳۹۶

سومین کنگره بین المللی سالیانه پوست رازی

3rd International Annual Congress of Razi Skin

پوستر سومین کنگره بین المللی سالیانه پوست رازی

سومین کنگره بین المللی سالیانه پوست رازی در تاریخ ۱ آذر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران،گروه پوست دانشگاه علوم پزشكي تهران در شهر تهران برگزار گردید.