دومین کنفرانس بین المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع، تیر ماه ۱۴۰۱

دومین کنفرانس بین المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع

The Second International Conference on the Application of Materials and Advanced Manufacturing in Industries

پوستر دومین کنفرانس بین المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع

دومین کنفرانس بین المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع در تاریخ ۲۹ تیر ۱۴۰۱ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع