اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع، خرداد ماه ۱۳۹۶

اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع

پوستر اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع

اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران،دانشگاه علم و صنعت ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع