دومین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای، شهریور ماه ۱۳۹۱

دومین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای

دومین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۱ توسط ،کشت های بدون خاک ایرانانجمن كشت هاي بدون خاك ايران در شهر محلات برگزار گردید.