اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای، تیر ماه ۱۳۸۸

اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای

First National Congress of Hydroponics and Greenhouse Products

اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای در تاریخ ۹ تیر ۱۳۸۸ توسط ،مركز پژوهشي كشت بدون خاك در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای