اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای

اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای

اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای در تاریخ ۹ تیر ۱۳۸۸ تا ۱۱ تیر ۱۳۸۸ توسط مرکز پژوهشی کشت بدون خاک در شهر اصفهان برگزار گردید.


محورهای کنگره:
1- هیدروپونیک و توسعه پایدار
2- مدیریت تولید در کشت­های گلخانه­ای و هیدروپونیک
3- کارآفرینی و اقتصاد گلخانه
­4- بازاریابی محصولات گلخانه ای
5- فناوری­های نوین در گلخانه و کشت­های هیدروپونیک
6- مکان­یابی، احداث و تاسیسات گلخانه
7- محور ویژه: هیدروپونیک و خشکسالی

مقالات پذیرش شده در اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای