دومین کنفرانس بین المللی صمغ های بومی و کاربرد آن در صنعت غذا

دومین کنفرانس بین المللی صمغ های بومی و کاربرد آن در صنعت غذا

پوستر دومین کنفرانس بین المللی صمغ های بومی و کاربرد آن در صنعت غذا

دومین کنفرانس بین المللی صمغ های بومی و کاربرد آن در صنعت غذا در تاریخ ۷ مهر ۱۳۹۵ تا ۸ مهر ۱۳۹۵ توسط پژوهشکده علوم و صنایع غذایی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

Conference Topics:

The main theme of the conference is natural food hydrocolloids. However, any contribution highlighting the applications of hydrocolloids in food industry, specifically in the following areas is welcome:
-Extraction and Characterization of Hydrocolloids of Natural Origin
-Standardization and Legislation of Natural Hydrocolloids
-Nutritional and Toxicological Considerations of Natural Hydrocolloids
-Texturizing and Gelling Properties of Natural Hydrocolloids
-Flow Properties and Rheological Behavior of Natural Hydrocolloids
-Stabilizing and Emulsifying Properties of Natural Hydrocolloids
-Halal Gums: regulation, standardization, accreditation and monitoring.
-Sensory and Mouth Feel Characteristics of Natural Food Hydrocolloids
-Hydrocolloids for Targeted Delivery and Controlled Release of Nutraceuticals
-Health Promoting Properties of Natural Hydrocolloids