اولین کنفرانس بین المللی صمغ های بومی و کاربرد آن در صنعت غذا، مهر ماه ۱۳۹۳

اولین کنفرانس بین المللی صمغ های بومی و کاربرد آن در صنعت غذا

The First International Conference of Natural Food Hydrocolloids

پوستر اولین کنفرانس بین المللی صمغ های بومی و کاربرد آن در صنعت غذا

اولین کنفرانس بین المللی صمغ های بومی و کاربرد آن در صنعت غذا در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۳ توسط موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی،پژوهشكده علوم و صنايع غذايي در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی صمغ های بومی و کاربرد آن در صنعت غذا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی صمغ های بومی و کاربرد آن در صنعت غذا