دومین همایش بین المللی مدیریت، تقاضا و بهره وری مصرف آب، بهمن ماه ۱۳۹۷

دومین همایش بین المللی مدیریت، تقاضا و بهره وری مصرف آب

Second International Management Conference, Water Demand and Productivity

پوستر دومین همایش بین المللی مدیریت، تقاضا و بهره وری مصرف آب

دومین همایش بین المللی مدیریت، تقاضا و بهره وری مصرف آب در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ توسط ،دبيرخانه دائمي همايش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی مدیریت، تقاضا و بهره وری مصرف آب مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی مدیریت، تقاضا و بهره وری مصرف آب