دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی، مهر ماه ۱۴۰۲

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی

The second international research conference in humanities

پوستر دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۲ توسط ،انجمن قرآن و تحول علوم ایرانپژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی