دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران، بهمن ماه ۱۳۹۷

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران

Second National Conference on Sustainable Development in Iranian Humanities and Cultural Studies

پوستر دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ توسط ،مركز بين المللي همايشها و سمينارهاي توسعه پايدار علوم جهان اسلام در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران