اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران، شهریور ماه ۱۳۹۷

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران

The First National Conference on Sustainable Development in the Humanities and Cultural Studies of Iran

پوستر اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ توسط ،مركز بين المللي همايشها و سمينارهاي توسعه پايدار علوم جهان اسلام در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران