اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران، شهریور ماه 97

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران

The First National Conference on Sustainable Development in the Humanities and Cultural Studies of Iran

پوستر اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ توسط مرکز بین المللی همایشها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران مراجعه فرمایید.


با استعانت از خداوند متعال، " مرکز بین المللی همایشها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام" با حمایت مؤثر ارگان ها، سازمان ها و مجامع علمی و دانشگاهی برگزار خواهد شد. باتوجه به اهمیت موضوع و همچنین نقش سازنده آن در جامعه ، دبیرخانه اجرایی انتظار دارد این همایش با مشارکت متولیان این امر که در یک طیف گسترده و مرتبط با زنجیره طراحی ، برنامه ریزی، مدیریت و اجرا اعم از مسئولین، متخصصین ، مهندسین ، کارشناسان و صاحب نظران می باشد برگزار گردد. تا با ارائه جدیدترین مقالات و دستاوردهای علمی و تجربی روز دنیا توسط پژوهشگران و محققین در راستای ارتقای سطح علمی با هدف افزایش توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در این حوزه و در نهایت افزایش بهره وری و نهایتا توسعه همه جانبه و صحیح جامعه گامی استوار برداریم. 
تاکنون گردهمائیهای متعددی پیرامون مسائل مختلف علوم  برگزار شده است؛ اما با توجه به اهمیت موضوع توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه و ضرورت تبادل اطلاعات صاحب نظران این حوزه، تیم برگزارکننده با هدف ایجاد فرصتی مناسب برای تبادل اطلاعات و ارایۀ دستاوردهای پژوهشی و علمی اندیشمندان، پژوهشگران و دست‌اندرکاران حوزه های مختلف همایش فوق را برگزار خواهد کرد. 
رویکرد دبیرخانه علمی و اجرایی در برگزاری این برنامه ، جلب مشارکت تمامی مراکز علمی و حرفه ایی ، تعامل با انجمن های ملی و بین المللی مرتبط و دعوت از صاحبنظران برجسته با هدف تعامل علمی از یک سو و افزایش خود باوری علمی در کشور ، تمرکز بر مسائل و چالشهای روز ، طراحی محتوای علمی و کاربردی برای مسئولین می باشد . 
امید است با حمایت محققان و صاحب نظران عزیز این مرز و بوم بتوان گامهای استواری در جهت توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه اسلامی برداشت.

محورهای همایش:

1- الهیات ، معارف اسلامی و توسعه پایدار
2- حقوق ، علوم سیاسی و توسعه پایدار
3- جغرافیا و برنامه ریزی وتوسعه پایدار
4- زبان شناسی ، آموزش وتوسعه پایدار 
5-  مطالعات فرهنگی وتوسعه پایدار
6- علوم اقتصادی وتوسعه پایدار 
7- علوم تربیتی و توسعه پایدار  
8- روانشناسی و توسعه پایدار
9- مدیریت و توسعه پایدار
10- تاریخ و توسعه پایدارمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران