دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در بهداشت، تغذیه، پرستاری و مامایی، خرداد ماه ۱۴۰۳

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در بهداشت، تغذیه، پرستاری و مامایی

The second international research conference in health, nutrition, nursing and midwifery

پوستر دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در بهداشت، تغذیه، پرستاری و مامایی

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در بهداشت، تغذیه، پرستاری و مامایی در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ توسط ،انجمن تعالی کسب و کار ایرانپژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی در شهر تهران برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.