اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در بهداشت، تغذیه، پرستاری و مامایی، مهر ماه ۱۴۰۲

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در بهداشت، تغذیه، پرستاری و مامایی

The first international research conference in health, nutrition, nursing and midwifery

پوستر اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در بهداشت، تغذیه، پرستاری و مامایی

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در بهداشت، تغذیه، پرستاری و مامایی در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۲ توسط ،انجمن تعالی کسب و کار ایران پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.