دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی، اسفند ماه ۱۳۹۴

دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی

پوستر دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی

دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۴ توسط ،موسسه سرآمدهمايش كارين برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی