کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی، آبان ماه ۱۳۹۴

کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی

پوستر کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی

کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۴ توسط ،شركت مديران ايده پردازان پايتخت ايليا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی