دومین کنگره بین المللی سلامت برای صلح، آبان ماه 99

دومین کنگره بین المللی سلامت برای صلح

2nd international congress on health for peace

پوستر دومین کنگره بین المللی سلامت برای صلح

دومین کنگره بین المللی سلامت برای صلح در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۹۹ توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز در شهر شیراز برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


محور های کنگره

شبکه سازی سازمان های غیر دولتی برای صلح از طریق سلامت 

همکاری بین المللی سازمان های سلامت محور برای صلح 

نقش دولت ها و نظام های ملی سلامت در ایجاد صلح 

ارزش های انسانی ، اخلاق پزشکی و صلح گستری 

نقش متخصصان سلامت در صلح  گستری

آموزش پزشکی و صلح گستری 

سلامت برای صلح در خاورمیانه