کنگره بین المللی سلامت برای صلح، مهر ماه ۱۳۹۷

کنگره بین المللی سلامت برای صلح

International Congress on Health for Peace

پوستر کنگره بین المللی سلامت برای صلح

کنگره بین المللی سلامت برای صلح در تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس،دانشگاه علوم پزشكي شيراز در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره بین المللی سلامت برای صلح مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنگره بین المللی سلامت برای صلح