سومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی، اسفند ماه ۱۳۹۹

سومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی

International Congress on Innovation and Research in Humanities and Islamic Sciences

پوستر سومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی

سومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،مرکز مطالعات و تحقیقات علوم و فنون بنیادین در جامعه در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی