دومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی، آذر ماه ۱۳۹۸

دومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی

International Congress on Innovation and Research in Humanities and Islamic Sciences

پوستر دومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی

دومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۸ توسط ،مركز بين المللي همايش ها و سمينارهاي توسعه پايدار علوم جهان اسلام در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی