دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری، بهمن ماه ۱۳۹۴

دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری

پوستر دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری

دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۴ توسط دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه فردوسی مشهد، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری